YHTEISTOIMINTAELIMET

Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksista sekä virastokohtaistet sopimukset antavat Päällystöliiton jäsenistölle vaikutusmahdollisuuden omaa työtä ja työolosuhteita koskevaan päätöksentekoon. Yhteistoimintamenettelyssä neuvotellaan, välitetään tietoa jäsenistön ja työnantajan kesken sekä käytetään asiantuntijoiden ja henkilöstön tietoja hyödyksi työyhteisön päätöksenteon valmistelussa. 

Yhteistoimintaelimet mahdollistavat jäsenille näkökantojen ja mielipiteiden esittämisen asioista, jotka eivät kuulu varsinaisen sopimustoiminnan piiriin.Yhteistoimintalaki ja sopimukset velvoittavat työnantajaa tiedottamaan henkilöstölle yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvista ja muista työyhteisön asioista.

Päällystöliitolla on edustajat kaikilla yhteistoimintatasoilla, keskustasolta paikallisiin yhteistoimintaelimiin. Jyväskylän alueeella jokaisessa joukko-osastossa on päällystöliittolainen edustaja. Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvissa asioissa voit olla suoraan häneen. Muistathan aina ottaa yhteyttä alueelliseen edustajaan. 
YT-elimien edustajat loydät Päällystöliitto ry:n sivuilta.