LUOTTAMUSMIES TOIMINTA

Luottamusmiehet opastavat ja auttavat

Luottamusmiehet

Luonetjärven päällystöyhdistys ry:n varsinaisena jäsenenä saat Päällystöliiton 
laajan, kattava ja hyvin koulutettu luottamusmiesorganisaatio. Jokaista jäsentä edustaa paikallinen luottamusmies omassa joukko-osastossa, jonka puoleen jäsenet voivat kääntyä kaikissa palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa. Lisäksi Luonetjärven alueella toimii Ilmavoimien pääluottamusmies. 

Luottamusmiehet auttavat opastamalla ja neuvomalla sekä sovittelemalla erimielisyyksiä työnantajan kanssa ja edustamalla jäseniä erilaisissa neuvotteluissa. Mahdollisten ongelmien selvittäminen aloitetaan aina paikallisen luottamusmiehen kanssa. Paikallinen luottamusmies huolehtii yhteyksistä alueellisiin ja valtakunnallisiin pääluottamusmiehiin.
Päällystöliiton luottamusmiesorganisaatioon pääset tutustumaan Päällystoliitto ry:n sivuilla.