EDUNVALVONTA

Luonetjärven päällystöyhdistys ry:n varsinaisena jäsenenä saat kattavan edunvalvonnan. Yhdistys on yksi Päällystöliitto ry:n jäsenyhdistyksestä. Edunvalvonta on toteutettu Päällystöliiton kautta. Jotta jäsenien ääni tulee kuuluville, toimii yhdistyksen jäsen Reino Mäkelä Päällystöliiton hallituksen varapuheenjohtajana. Lisäksi yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti Päällystöliiton suuntaan edunvalvontaa koskevissa asioissa. 

Päällystöliitto neuvottelee jäseniään koskevat puolustushallinnon tarkentavat virkaehtosopimukset sekä osallistuu pääsopijajärjestönsä sopimustavoitteiden määrittämiseen ja neuvottelutulosten hyväksymiseen. Liitto on mukana puolustusministeriön kriisinhallinnan yhteistyöryhmässä neuvottelemassa kriisinhallintatehtävien palvelussuhteen ehdoista.

Päällystöliitolla on 85 vuoden vakuuttava kokemus edunvalvontatyöstä. Liitto sekä sen edeltäjät - Suomen Aliupseeriliitto ja Toimiupseeriliitto - ovat vahvimmin vaikuttaneet nykyisten puolustushallinnon ja Rajavartiolaitoksen työaikamääräysten syntyyn ja kehittämiseen.
Tuloksellista edunvalvontaa on tehty yhteistyössä muiden liittojen kanssa. Jatkuva tehokas jäsenistön kouluttaminen ja luottamusmiesjärjestelmä sekä tarvittava oikeudellinen apu ovat antaneet jäsenistölle vahvan turvan työelämässä ja koulutuksessa.

Päällystöliitto kuuluu korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö Akavaan, johon kuuluu 35 jäsenliittoa. Akava toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Päällystöliitto ry on valtion sektorin edunvalvontaa Akavassa hoitavan JUKO:n jäsen.