HISTORIA

Luonetjärven Päällystöyhdistys ry on Jyväskylän seudulla Puolustusvoimissa työskentelevien jäsentensä etuja valvova ammattiyhdistys. Pääosa varsinaisesta jäsenistöstä koostuu opistoupseereista, mutta joukkoomme kuuluu myös muiden ammattiryhmien edustajia. Luonetjärven Päällystöyhdistys on yksi Päällystöliitto ry:n jäsenyhdistyksestä. Kotipaikkamme on Jyväskylän kaupungissa Tikkakosken taajamassa luonnonkauniin Luonetjärven rannalla. Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1922 Viipurissa. Jäseniä yhdistyksessämme on yhteensä vajaa 300, joista varsinaisia jäseniä 100 ammattisotilasta. Tärkeimpänä tehtävänämme on Puolustusvoimissa työskentelevien jäsentemme ammatillinen edunvalvonta.

Yhdistyksen tarkoituksena on Päällystöliitto ry:n tarkoitusperien mukaisesti
  1. Edistää jäsentensä ammatillista järjestäytymistä
  2. Valvoa jäsenten ammattiin liittyviä taloudellisia, muita ammatillisia, sosiaalisia, oikeudellisia etuisuuksia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä
  3. Tuottaa jäsenpalveluina mökkipalveluita ja muuta jäsentoimintaa
Edunvalvonnan saralla yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita, käy neuvotteluita ja antaa lausuntoja. Yhdistys harjoittaa koulutus- ja valistustyötä järjestämällä kursseja, tiedotus-, esitelmä-, juhla-, keskustelu-, ja tutustumistilaisuuksia, sekä muuta vastaavaa toimintaa. Toimintansa mahdollistamiseksi yhdistys hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja ja mökin vuokraustoiminnalla. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, sekä avustuksia.