Vauhkolan varauskalenteri

VarausMaanantai  1.6.2020 - Torstai 4.6.2020
VarausPerjantai  5.6.2020 - Sunnuntai 7.6.2020
VarausMaanantai  8.6.2020 - Sunnuntai 14.6.2020
VarausMaanantai  15.6.2020 - Maanantai 22.6.2020
VarausMaanantai  22.6.2020 - Maanantai 29.6.2020
VarausMaanantai  29.6.2020 - Sunnuntai 5.7.2020