Vauhkolan varauskalenteri

VarausMaanantai  1.4.2019 - Perjantai 5.4.2019
VarausPerjantai  5.4.2019 - Sunnuntai 7.4.2019
VarausMaanantai  8.4.2019 - Sunnuntai 14.4.2019
VarausTorstai  18.4.2019 - Tiistai 23.4.2019
VarausKeskiviikko  24.4.2019 - Torstai 25.4.2019 - Vauhkola
VarausPerjantai  26.4.2019 - Sunnuntai 28.4.2019
VarausMaanantai  29.4.2019 - Keskiviikko 1.5.2019