Vauhkolan varauskalenteri

VarattuPerjantai  30.4.2021 - Sunnuntai 2.5.2021
VarausPerjantai  7.5.2021 - Sunnuntai 9.5.2021
VarausPerjantai  14.5.2021 - Sunnuntai 16.5.2021
VarausPerjantai  21.5.2021 - Sunnuntai 23.5.2021
HuoltoviikkoMaanantai  24.5.2021 - Sunnuntai 30.5.2021
VarausMaanantai  31.5.2021 - Perjantai 4.6.2021