Vauhkolan varauskalenteri

VarausPerjantai  30.10.2020 - Sunnuntai 1.11.2020
VarausPerjantai  6.11.2020 - Sunnuntai 8.11.2020
VarausMaanantai  9.11.2020 - Keskiviikko 11.11.2020
VarausTorstai  12.11.2020 - Sunnuntai 15.11.2020
VarausMaanantai  16.11.2020 - Perjantai 20.11.2020
VarausPerjantai  20.11.2020 - Sunnuntai 22.11.2020
VarausMaanantai  23.11.2020 - Keskiviikko 25.11.2020
VarausPerjantai  27.11.2020
VarausLauantai  28.11.2020 - Sunnuntai 29.11.2020