Vauhkolan varauskalenteri

VarausPerjantai  10.1.2020 - Sunnuntai 12.1.2020
VarausPerjantai  17.1.2020 - Sunnuntai 19.1.2020
VarausPerjantai  24.1.2020 - Sunnuntai 26.1.2020
VarausMaanantai  27.1.2020 - Torstai 30.1.2020
VarausPerjantai  31.1.2020 - Sunnuntai 2.2.2020