Vauhkolan varauskalenteri

VarausPerjantai  4.10.2019 - Sunnuntai 6.10.2019
VarausMaanantai  7.10.2019 - Torstai 10.10.2019
VarausPerjantai  11.10.2019 - Sunnuntai 13.10.2019
VarausSunnuntai  13.10.2019 - Keskiviikko 16.10.2019
VarausPerjantai  18.10.2019 - Sunnuntai 20.10.2019
VarausMaanantai  21.10.2019 - Torstai 24.10.2019
VarausPerjantai  25.10.2019 - Sunnuntai 27.10.2019
VarausMaanantai  28.10.2019 - Sunnuntai 3.11.2019